;

Våra värderingar

  Gemensamma värden - Gemensamma förväntningar

  Den potential vi tillsammans har som företag beror på varje enskild medarbetare - på dig och alla dina kollegor. Bara om vi går ihop och arbetar som ett team kan vi förverkliga vår gemensamma potential. Det kräver dock att vi alla arbetar mot samma mål och vi har därför formulerat sex viktiga värden som kan vägleda dig i ditt dagliga arbete. De utgör ramen för vad du kan förvänta dig av dina chefer och vad Bygma förväntar sig av dig. Gemensamma värden och gemensamma förväntningar är vägen till en stark sammanhållning och en ljus framtid.  
   Affärsmässighet  
  På våra enheter finns vinnarinstinkt och viljan att lyckas. Vi skapar framgång genom att överträffa dina förväntningar och alltid vara kund- och serviceinriktade. Att göra en bra affär ska ligga i allas intresse, men det kommer inte av sig självt. Det kräver vinnarinstinkt och viljan att lyckas. En god affär är något som gagnar oss alla. Kunderna, dig, dina kollegor och Bygma som helhet. Det är ju roligare att vara med om en bra affär än en dålig. Därför förväntar vi oss att du medverkar till att skapa goda resultat genom att vara kund- och serviceinriktad i allt du gör. Du kan förvänta dig av dina chefer att de ställer upp tydliga mål för dig och din avdelning. Alla i Bygma ska vara bra säljare. Bygma Affarsmassighet 
   Trovärdighet  
  Trovärdighet betyder allt för oss. Vi är därför öppna och ärliga i allt vi tar oss för och lovar aldrig mer än vad vi kan hålla. En hörnsten i Bygma är vår trovärdighet och den är aldrig till salu. För utan vår trovärdighet är vi ingenting. Det är därför viktigt att vi alla hjälps åt att värna om vår trovärdighet. Vi ska alltid vara öppna och ärliga i vår kommunikation med kunder och kollegor och hålla det vi lovar.  Bygma Trovardighet
   Nytänkande  
  Vi hittar alltid nya och smartare sätt att arbeta på. Vi ifrågasätter det befintliga för att hitta nya lösningar.Denna jakt tar aldrig slut. Det finns anledning att göra som vi gör idag, för vi vet att det fungerar. Men vi måste också se till att vara redo att hantera förändringar. Marknaden och kunderna ändrar sig hela tiden, detsamma gör Bygma. Vi förväntar oss att du är öppen och ser möjligheter istället för hinder när förändringar och nya idéer presenteras. Tillsammans ska vi ifrågasätta det befintliga och vara positiva till nya och smartare sätt att arbeta på.  Bygma Nytankande
  Personlig utveckling  
  Vi lär oss nya saker genom möten med människor och utmaningar. Våra anställda är därför alltid redo att utforska det okända. Det är som regel roligare att röra på sig än att stå still. Bygma rör bara på sig om vi alla utvecklar oss och lär oss nya saker. Du kan förvänta dig att dina chefer, tillsammans med dig och kollegorna på din avdelning, skapar en utvecklande arbetsmiljö. Vi förväntar oss därför att du är redo att sätta dig in i nya saker och ta in kunskap på många olika sätt. Personlig utveckling kommer inte bara från kurser, utan även från nya uppgifter, möten med människor samt nya lednings- och samarbetsformer.  Bygma Utveckling
   Ledarskap  
  Ett positivt, öppet och engagerande arbetssätt ger oss en dynamisk arbetsmiljö där medarbetarna sätts i centrum. Vi har chefer som motiverar och delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Ett ambitiöst företag som Bygma behöver chefer som tar ansvar och visar vägen. Du kan därför förvänta dig att dina chefer löpande för en konstruktiv dialog med dig om arbetsuppgifter och resultat. Att de motiverar dig, delar med sig av sin kunskap och skapar en tillitsfull miljö. Det kräver samtidigt att du aktivt deltar i dialogen med dina chefer och kollegor och att du använder det ansvar som du får på bästa sätt.  Bygma Ledarskap
   Teamwork  
  Bygma är ett lag- ett starkt och samspelt lag. Ett lag med stolthet, ett lag som aldrig ger upp. Bygma är ett lag - ett starkt och samspelt lag. Spelare med olika förmågor och kompetens, som var för sig har en viktig plats i laget. Ett starkt lag kräver sammanhållning, och det får man bara om alla är lojala mot varandra. Du kan förvänta dig att dina chefer går i främsta ledet när det gäller att skapa laganda och gemensam stolthet. Samtidigt förväntar vi oss att du vill vara en del av laget och hjälpa dina kollegor.  Bygma Teamwork